Platby | Informace

Rozpis záloh

V rozpisu je uveden přehled zálohových plateb na kalendářní rok, včetně jejich výše, termínů splatnosti a způsobu úhrady, a obdržíte jej v termínu před zahájením dodávky. Počet záloh v ročním fakturačním období je uveden podle smlouvy s konkrétním zákazníkem a může být stanoven na dvě pololetní, čtyři čtvrtletní nebo dvanáct měsíčních.

Z naší strany doporučujeme respektovat zálohu ve stejné výši jako u předchozího dodavatele, která zpravidla odpovídá skutečné spotřebě na odběrném místě.

Její výši můžete měnit, pokud předpokládáte, že Vaše spotřeba elektřiny nebo plynu bude vyšší či naopak nižší, než v minulém období. Nová výše zálohy pak bude platit po celé období příslušného kalendářního roku. Zálohy jsou splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Změna četnosti a výše záloh

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny četnosti a výše záloh prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.Samozřejmě máte možnost zaslat svůj požadavek písemně na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde). Do písemné žádosti uveďte následující údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno,
 • adresu odběrného místa,
 • EAN/EIC kód,
 • požadovanou změnu výše zálohy.

Zálohy a vyúčtování spotřeby

Přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán na Váš účet v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře. Nedoplatek z vyúčtování uhraďte v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

Pro úhradu záloh můžete použít následující způsoby platby:

 • Bankovní převod
  Bezhotovostní způsob platby, kterou aktivně zadáváte Vy. Optimální řešení je zadání trvalého příkazu pomocí internetového bankovnictví. V případě, že máte sjednaný účet u České spořitelny, můžeme, na základě příslušného formuláře, vyřídit nastavení trvalého příkazu za Vás. Tento způsob platby je vhodný jak pro úhradu záloh, tak pro případný nedoplatek z vyúčtovací faktury.
 • Souhlas s inkasem
  Bezhotovostní platební způsob, kdy sami zajistíte, aby platba proběhla včas. Abyste mohli využít tento způsob platby, je potřeba dát své bance svolení k přímému inkasu a nahlásit jí číslo účtu naší společnosti, uvedené na faktuře. V případě stanovení limitu inkasa, Vás prosíme o nastavení jeho výše minimálně na úrovni dvojnásobku Vaší zálohy, abychom předešli případným problémům při realizaci inkasa. Prostřednictvím inkasa Vám budou hrazeny jak zálohy, tak případný nedoplatek z vyúčtovací faktury. V případě, že máte sjednaný účet u České spořitelny, můžeme, na základě příslušného formuláře, vyřídit nastavení inkasa za Vás.
 • SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)
  V případě, že zvolíte způsob úhrady formou SIPO, stačí zažádat o přidělení spojovacího čísla SIPO u společnosti Česká pošta, s.p., a toto spojovací číslo nám nahlásit. Tento způsob úhrady je ovšem možný pouze pro Vaše zálohy. Případný nedoplatek z vyúčtovací faktury je zapotřebí uhradit jiným způsobem, nejlépe jednorázovým převodem z Vašeho bankovního účtu. Úhradu zálohových plateb prostřednictvím SIPO vyřídíme za Vás.

Změna způsobu platby

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny způsobu platby prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

Samozřejmě máte možnost zaslat svůj požadavek písemně na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde). Do písemné žádosti uveďte následující údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno,
 • adresu odběrného místa,
 • EAN/EIC kód,
 • požadovanou změnu způsobu úhrady zálohy.
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás