Platby | Informace

Rozpis záloh

V rozpisu je uveden přehled zálohových plateb na kalendářní rok, včetně jejich výše, termínů splatnosti a způsobu úhrady, a obdržíte jej v termínu před zahájením dodávky. Počet záloh v ročním fakturačním období je uveden podle smlouvy s konkrétním zákazníkem a může být stanoven na dvě pololetní, čtyři čtvrtletní, nebo dvanáct měsíčních.

Z naší strany doporučujeme respektovat zálohu ve stejné výši jako u předchozího dodavatele, která zpravidla odpovídá skutečné spotřebě na odběrném místě.

Její výši můžete měnit, pokud předpokládáte, že Vaše spotřeba elektřiny nebo plynu bude vyšší či naopak nižší, než v minulém období. Nová výše zálohy pak bude platit po celé období příslušného kalendářního roku. Zálohy jsou splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Změna četnosti a výše záloh

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny četnosti a výše záloh prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

Samozřejmě máte možnost zaslat svůj požadavek písemně na e-mailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde). Do písemné žádosti uveďte následující údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno,
 • adresu odběrného místa,
 • EAN/EIC kód,
 • požadovanou změnu výše zálohy.

Zálohy a vyúčtování spotřeby

Přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán na Váš účet v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře.

Nedoplatek z vyúčtování uhraďte v termínu splatnosti uvedeného na faktuře.

Způsoby úhrady záloh a faktury

Pro úhradu záloh můžete použít následující způsoby platby:

 • Bankovní převod – bezhotovostní platební způsob, který aktivně zadáváte Vy. Optimální řešení je zadání jednorázového příkazu pomocí internetového bankovnictví.
 • Souhlas s inkasem – bezhotovostní platební způsob, kdy sami zajistíte, aby platba proběhla včas. Abyste mohli využít tento způsob platby, je potřeba dát své bance svolení k přímému inkasu a nahlásit jí číslo účtu z faktury za energie. V případě, že budete chtít ve své bance stanovit limit pro inkaso, prosíme o nastavení výše minimálně na úrovni dvojnásobku vaší zálohy tak, abychom předešli případným problémům při realizaci inkasa. Prostřednictvím inkasa Vám budou hrazeny jak zálohy, tak případný doplatek z vyúčtovací faktury.
 • V případě, že máte sjednaný účet u České spořitelny, můžeme vyřídit nastavení souhlasu k inkasu za Vás, na základě Souhlasu s nastavením inkasa prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Změna způsobu platby

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny způsobu platby prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

Samozřejmě máte možnost zaslat svůj požadavek písemně na e-mailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde). Do písemné žádosti uveďte následující údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno,
 • adresu odběrného místa,
 • EAN/EIC kód,
 • požadovanou změnu způsobu úhrady zálohy.
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás