Portál Energie ČS | Informace

O Portálu Energie ČS

Portál ENERGIE ČS je webová aplikace, pomocí které získáte přehled o svých odběrných místech, přehledu plateb a vyúčtování. Přihlášením do Portálu tak máte okamžitý přístup k aktuálním údajům o svém zákaznickém účtu, z pohodlí Vašeho domova. Prostřednictvím Portálu můžete zadat požadavek například na změnu kontaktních údajů, výši měsíčních záloh, anebo uplatnit reklamaci.

Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají sjednanou smlouvu o dodávkách energií od společnosti Energie ČS. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

Webový Portál je určen zákazníkům z kategorie Domácnosti a Firmy.

Přístup do Portálu Energie ČS

Přihlašovací údaje do Portálu jsou zákaznické číslo a jednorázový autorizační kód.

Po podpisu smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu, jsou zákazníkům automaticky aktivovány služby portálu. Zákaznické číslo je zasláno zákazníkovi e-mailem. Současně jej zákazník najde na svém pravidelném vyúčtování (faktuře).

Jednorázový autorizační kód má platnost 30 minut od data zaslání. V případě špatného zadání kódu (7x), dojde k zablokování zákaznického účtu. Pro odblokování účtu kontaktujte Zákaznickou linku Energie ČS 800 888 880, v pracovních dnech od 8-19 hodin.

Tip. Nemusíte si pamatovat heslo, pro každé přihlášení Vám přijde nový autorizační kód na Vámi zvolený e-mail při podpisu smlouvy.

Obsah Portálu

Webový Portál obsahuje 5 částí:

 • smlouvy,
 • odběrná místa,
 • vyúčtování a platby,
 • požadavky,
 • kontakt.

1. Smlouvy

Po přihlášení na portál se objeví sekce Vaše smlouvy s přehledem uzavřených smluv o dodávce elektřiny nebo plynu s Energie ČS, včetně jejich platnosti a stavu. Pro detail smlouvy klikněte na Číslo příslušné smlouvy, jejíž detail požadujete zobrazit. Zpět do sekce Smlouvy se vrátíte kliknutím na Zpět na výpis smluv.

Stav smlouvy: aktivní, neaktivní.

Aktivní stav smlouvy znamená, že na daném odběrném místě byla zahájena dodávka elektřiny nebo plynu.

V případě, kdy jste s naší společností uzavřeli smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu a nebyl ještě dokončen proces změny dodavatele, stav Vaší smlouvy je Neaktivní. V okamžiku ukončení procesu změny dodavatele a zahájení dodávek elektřiny nebo plynu na Vašem odběrném místě, se stav smlouvy automaticky změní na Aktivní.

Pokud dodávka elektřiny nebo plynu skončí, na portále se přestane smlouva po 40 dnech, od konce data platnosti smlouvy, zobrazovat. Stejně tak i všechna odběrná místa, která jsou na smlouvu vázána.

Detail Smlouvy obsahuje údaje smlouvy o:

 • platnosti smlouvy,
 • stavu smlouvy,
 • sjednaného způsobu platby záloh a faktur, včetně četnosti úhrady záloh,
 • sjednaného způsobu odesílání dokladů,
 • číslu účtu, včetně čísla pro zasílání přeplatku. Tip. Přeplatky vracíme ihned.

Obrazovka obsahuje seznam odběrných míst a jeho bližší specifikaci s údaji o:

 • adrese odběrného místa,
 • identifikačním kódu odběrného místa (EAN kód pro elektřinu) nebo (EIC kód pro plyn),
 • platnosti dodávky,
 • distribuční sazbě, fázi a jističi.

Tip. Více informací o specifikaci odběrného místa na stránce Smlouva

2. Odběrná místa

Sekce Vaše odběrná místa obsahuje přehled všech vašich odběrných míst s výše zmíněnou specifikací Seznamu odběrných míst.

3. Vyúčtování a platby

FAKTURA

V této části najdete doklady Faktura a Platební kalendář, které mohou být staženy ve formátu PDF.

Detail příslušného dokladu je zobrazen pod Číslem dokladu, nebo přímo pod interaktivním políčkem DETAIL.

V případě Faktury se vám zobrazí informace o:

 • fakturačním období a celkové výši fakturované částky s daní z přidané hodnoty,
 • bankovním spojení zákazníka a obchodníka s elektřinou a plynem,
 • variabilním symbolu a datu vystavení a splatnosti faktury,
 • Variabilní symbol používejte pro úhrady faktury jako jednoznačný identifikátor platby.

Tip. Více informací o faktuře na stránce Faktura

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

V případě Platebního kalendáře se vám zobrazí informace o:

 • přehledu zálohových plateb na kalendářní rok,
 • bankovním spojení zákazníka a variabilním symbolu platebního kalendáře,
 • současné výši záloh s uvedením frekvence platby záloh, 
 • sjednané formě úhrady zálohových plateb.

Tip. Více informací o rozpisu záloh na stránce Platby

4. Požadavky

Prostřednictvím portálu mohou zákazníci zadat požadavek na změnu kontaktních údajů, uplatnit reklamaci anebo vznést dotaz ke smlouvě a k zálohovým platbám.

Vyberte typ požadavku a napište nám, jakou změnu požadujete.

Po zadání požadavku obdržíte automaticky e-mail s informací o jeho přijetí a zadání do informačního systému, včetně přidělení čísla požadavku. Požadavek je ve stavu Zadán.

Jakmile bude k požadavku přiřazen řešitel, změní se jeho stav na portálu na V řešení. O vyřešení požadavku bude zákazník vyrozuměn opět e-mailem. Požadavek je ve stavu Vyřešen.

5. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši Zákaznickou linku 800 888 880 nebo nám napište na info@energie-cs.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás