Reklamace | Informace

Nesprávný odečet, chyba ve vyúčtování

Zjistíte-li nesoulad ve vyúčtování dodávky elektřiny či plynu vzniklé např. nesprávnou funkcí měřicího zařízení, nesprávným odečtem měřicího zařízení, použitím nesprávné sazby za silovou elektřinu nebo za distribuční služby, početní nebo tiskovou chybou ve vyúčtování apod., kontaktujte nás prosím písemně na emailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Reklamace, ke stažení zde), a to do 15 dnů ode dne splatnosti faktury. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vyúčtování plateb je správné.

Pokud reklamujete vyúčtování z důvodu chybného konečného stavu, pošlete nám prosím písemně aktuální stav měřidla. Po vyjádření ze strany Distributora Vám bude vystaven opravný daňový doklad, případně bude reklamace zamítnuta. O výsledku Vás budeme písemně informovat.

Pokud reklamujete zálohu, která nebyla zahrnuta ve vyúčtování, nejprve prověříme úhradu zálohy a termín přijetí zálohy. Má-li zákazník nárok, aby byla záloha zahrnuta do vyúčtování, vystavíme opravný daňový doklad, v opačném případě Vás budeme informovat.

Zákazník může reklamovat závady na měřidle, pomocí přezkoušení měřidla. Pošlete nám prosím písemný požadavek k přezkoušení měřidla. O úhradě dle ceníku distribučních služeb Vás budeme písemně informovat. Reklamace je předána na distribuci, o jejím výsledku Vás budeme informovat.

Ve stížnosti či reklamaci prosím uveďte:

  • identifikační údaje (název společnosti, IČ, sídlo společnosti),
  • pokud reklamujete fakturu, uveďte prosím variabilní symbol faktury,
  • pokud reklamujete měření, uveďte prosím také číslo elektroměru/plynoměru a EAN/EIC kód odběrného místa, případně zjištěné stavy.

Vždy je nutné uvést přesný popis reklamované skutečnosti, odůvodnění reklamace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace. Výsledek, případně informace o šetření, Vám sdělíme do 15 kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení.

Nebudete-li si s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši Zákaznickou linku 800 888 880 nebo nám napište a my se Vám ozveme sami.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás