Společnost Energie ČS oznamuje klientům, že smlouvy na dodávku elektřiny a plynu nesjednává formou podomního prodeje a řídí se striktně Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích.

Obdrželi jsme informace, že někteří z našich klientů byli takovým způsobem osloveni jménem naší společnosti. Jedná se o podvodné jednání, a proti takovému jsme již učinili příslušná opatření.

V této souvislosti informujeme klienty, že smlouvu na dodávku elektřiny a plynu lze uzavřít pouze níže uvedenými způsoby.

Jak se stát zákazníkem Energie ČS:

  1. Vyplnit kontaktní formulář v rámci kalkulátoru pro srovnání cen energií na www.energie-cs.cz (případně http://kalkulator.eru.cz/ nebo http://kalkulator.tzb-info.cz/).
  2. Sjednat smlouvu on-line na Portále Energie ČS.
  3. Kontaktovat vybranou pobočku České spořitelny a v rámci služby Moje zdravé finance, BLUE a Erste Premier sjednat smlouvu přímo se Specialistou nefinančních služeb nebo s operátorem prostřednictvím Videokonference.
  4. Zavolat na Bezplatnou zákaznickou linku +420 800 888 880 v pracovní dny od 8-20 hodin.
  5. Využít kontaktní e-mailovou adresu info@energie-cs.cz, případně chat na www.energie-cs.cz.

Smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.

Na tomto místě bychom Vás rádi upozornili na možná rizika spojená s uzavíráním smluv distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory obchodníka prostřednictvím podomních prodejců.

Vyvarujte se podepisování zdánlivě nepodstatné písemnosti, ze které může vzejít platně uzavřená smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu. Podepisování smluv ve výše zmíněném případě, má za následek hrozbu finančních sankcí od stávajícího dodavatele energií za předčasné ukončení smlouvy a za porušení smluvních podmínek. Problém nastává v případě, kdy jsou zákazníci již z minulosti zavázáni smlouvou, uzavřenou na dobu určitou.

Více o tom, jak se bránit nátlaku a nekalým praktikám zde.