Ceny elektřiny a zemního plynu jsme nezdražili. Navzdory růstu cen na energetických burzách zůstávají ceny komodit beze změny i pro následující období.

Konkrétně mluvíme o obchodní složce ceny elektřiny a plynu, resp. o její neregulované části, která je stanovena jednou ročně naší společností. Ceny za distribuci, resp. regulované části ceny elektřiny a plynu, jsou stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.