Společnost Energie ČS oznamuje klientům, že smlouvy nesjednává formou podomního prodeje a řídí se striktně Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích.

Obdrželi jsme informace, že někteří z našich klientů byli osloveni jménem distributora za účelem nabídky výhodného dodatku ke smlouvě, který má garantovat úsporu.

Jedná se o podvodné jednání, a proti takovému jsme již učinili příslušná opatření.

V této souvislosti informujeme klienty, že smlouvu na dodávku elektřiny a plynu, a její případné dodatky, lze uzavřít pouze níže uvedenými způsoby.

Jak uzavřít smlouvu

  • Smlouva on-line na Portále Energie ČS, jste-li již naším zákazníkem. V případě, že nejste naším zákazníkem, nejprve je nutné se registrovat. Více informací o Portále Energie ČS zde.
  • Specialista nefinančních služeb na vybraných pobočkách České spořitelny
  • Operátor nefinančních služeb prostřednictvím Videokonference na vybraných pobočkách ČS
  • Kontaktní formulář na kalkulátoru pro srovnání cen energií na www.energie-cs.cz (případně http://kalkulator.eru.cz/ nebo http://kalkulator.tzb-info.cz/)
  • Bezplatná zákaznická linka +420 800 888 880, v pracovní dny od 8-20 hodin
  • Kontaktní e-mail info@energie-cs.cz

Smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.

Na tomto místě bychom Vás rádi upozornili na možná rizika spojená s uzavíráním smluv distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory obchodníka prostřednictvím podomních prodejců.

Vyvarujte se podepisování zdánlivě nepodstatné písemnosti, ze které může vzejít platně uzavřená smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu. Podepisování smluv ve výše zmíněném případě, má za následek hrozbu finančních sankcí od stávajícího dodavatele energií za předčasné ukončení smlouvy a za porušení smluvních podmínek. Problém nastává v případě, kdy jsou zákazníci již z minulosti zavázáni smlouvou, uzavřenou na dobu určitou.

Více o tom, jak se bránit nátlaku a nekalým praktikám zde.