Společnost Energie ČS, a.s. oznamuje zákazníkům, že 25.5.2018 vydává nové Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu.

Důvodem pro změnu obchodních podmínek je přijetí Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR.

Nové obchodní podmínky ke stažení zde.

Zásady zpracování osobních údajů v Energii ČS v souladu s přijetím GDPR ke stažení zde.

Legislativní změna přináší některé nové požadavky v oblasti zpracování osobních údajů. Dále pak dochází k některým dílčím zpřesněním původních formulací.

Změna obchodních podmínek nemá žádný negativní vliv na práva a závazky, které pro zákazníky vyplývají z již uzavřených smluv.

Co je to GDPR a co zásadního přinese?

Obecné nařízení GDPR (angl. General Data Protection Regulation) výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů a posiluje jejich práva v této oblasti. V celé Evropské unii začne jednotně platit od 25.5.2018.

GDPR:

  • Obecně reguluje zacházení s osobními údaji klientů
  • Definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává subjektům (zákazníkům) nová práva – včetně práva „být zapomenut“.
  • Přináší výrazné posílení práv zákazníků v oblasti zpracování jejich osobních údajů, zejména:
    • právo na přístup k údajům, které jsou o zákaznících shromažďovány;
    • opravu, výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut, v případě, kdy neexistuje právní důvod pro další zpracování údajů;
    • právo na omezení zpracování a přenositelnost údajů mezi správci údajů při automatizovaném zpracovávání údajů.