Energetický regulační úřad představil nový Vzorový etický kodex obchodníka. Společnost Energie ČS se řídí Etickým kodexem Energetického regulačního úřadu od srpna 2014 a po jeho aktualizaci v roce 2017 sestavila vlastní kodex a na svých webových stránkách ho rovněž v tomtéž roce zveřejnila.

Co pro nás jeho znění znamená v praxi, se můžete dočíst zde.

Aktualizovaný Etický kodex, vydaný v loňském roce, zůstává v platnosti a společnosti se k němu mohou nadále přihlašovat. Vzorový etický kodex je pouze jeho doplněním a má za úkol motivovat dodavatele energií k sestavení vlastního etického kodexu.