V Energii ČS se dlouhodobě specializujeme na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, především z bioplynových stanic, ale i z větrných, solárních nebo vodních elektráren. V roce 2018 byl podíl všech obnovitelných zdrojů na elektřině dodávané našim klientům 99,53 %.

Jedná se o nárůst podílu obnovitelných zdrojů, který v roce 2017 u Energie ČS činil 97,14%. Kompletní energetický mix Energie ČS za rok 2018 najdete v tabulce pod tímto odstavcem, včetně porovnání s národním energetickým mixem za stejné období.

Výroba EE z výroben Energie ČS, a.s.

Zdroje energie
2018
Obnovitelné zdroje - Celkem
99,53%
Sluneční
1,94%
Větrné
5,45%
Vodní
0,32%
Geotermální
0,00%
Biomasa
91,82%
Ostatní
0,00%
Fosilní zdroje - Celkem
0,47%
Hnědé uhlí
0,00%
Černé uhlí
0,00%
Zemní plyn
0,44%
Ropa a ropné produkty
0,00%
Druhotné zdroje a ostatní
0,03%
Jaderné zdroje - Celkem
0,00%

Národní energetický mix

Zdroje energie
2018
Obnovitelné zdroje - Celkem
6,17%
Sluneční
2,07%
Větrné
0,22%
Vodní
0,77%
Geotermální
0,00%
Biomasa
3,11%
Ostatní
0,00%
Fosilní zdroje - Celkem
56,95%
Hnědé uhlí
44,63%
Černé uhlí
4,18%
Zemní plyn
5,80%
Ropa a ropné produkty
0,04%
Druhotné zdroje a ostatní
2,30%
Jaderné zdroje - Celkem
36,88%