Elektřina pro velkoodběratele

Kdo je Energie ČS?

Jsme členem Finanční skupiny České spořitelny a na energetickém trhu působíme již od roku 2012. Řídíme se Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích.

Více o společnosti

Nabídka na míru

Pro odběratele elektrické energie ze sítí VVN a VN nabízíme individuální ceny tvořené na základě charakteru odběru zákazníka, které se odvíjí od burzovních cen na střednědobé období 1 – 3 let. 

Obnovitelné zdroje

Ke všem produktům na Vaše přání zajistíme certifikát deklarující ekologický původ námi dodané elektrické energie.

Zjistěte, jak výhodná naše elektřina je

Načítání aplikace

Proč si vybrat elektřinu od nás

 • zázemí silné Finanční skupiny České spořitelny
 • dodávku elektrické energie se zajištěním distribučních služeb
 • individuální produkty a ceny zohledňující charakter odběru klienta
 • platební podmínky na míru - možnost individuálního nastavení Vašich platebních podmínek, resp. doba splatnosti faktur a fakturační měna
 • zajištění cen energií - možnost kombinace dodávky elektřiny se zajištěním ceny elektrické energie prostřednictvím finančních produktů České spořitelny
 • výhodné cenové nabídky pro zaměstnance našich obchodních partnerů
 • kompletní administrativní podpora možnost přístupu k pravidelným analýzám trhu.

Přehled produktů

Produkt E-fix

 • jednoduchá konstrukce ceny
 • neměnné podmínky po celou dobu trvání smlouvy
 • nastavení tarifních pásem dle volby zákazníka
 • jednoduchý výpočet a plánování Vašich nákladů

Produkt E-fix zahrnuje jednotarifovou a dvoutarifovou sazbu, a nabízí konstantní cenu po celé smluvní období. U dvoutarifové sazby možnost úspory přesunem spotřeby do pásma nízkého tarifu. Celková platba za elektřinu je závislá pouze na spotřebovaném množství.

Produkt E-float

 • transparentní stanovení ceny
 • rozložení rizika výkyvu tržní ceny v čase
 • možnost kombinace různých burzovních produktů (rok, kvartál, měsíc, spot)
 • veřejně přístupné informace o tržních cenách na webových stránkách energetických burz PXE, EEX, v případě spotových cen, pak webové stránky OTE - Denní trh

Produkt E – float je určen zákazníkům, kteří chtějí diverzifikovat riziko výkyvu tržní ceny v čase a eliminovat tak riziko nákupu celkového množství elektřiny ve špatný okamžik. Nabízí stanovení ceny odvozené od výše koeficientu a obchodovaných produktů na energetických burzách PXE, EEX. Koeficient zohledňuje strukturu odběrového diagramu a náklady na pokrytí odchylky.

V případě, že potřebujete jiné řešení, šité na míru, kontaktujte našeho specialistu prodeje.

Kam dál:   Plyn  |  Informace  |  O společnosti