Plyn pro velkoodběratele

Kdo je Energie ČS?

Jsme členem Finanční skupiny České spořitelny a na energetickém trhu působíme již od roku 2012. Řídíme se Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích.

Nabídka na míru

Pro odběratele zemního plynu kategorie střední odběratel a velkoodběratel nabízíme individuální ceny tvořené na základě přehledu měsíčních spotřeb, které se odvíjí od burzovních cen na střednědobé období 1 – 3 let.

Zjistěte, jak výhodná naše elektřina je

Načítání aplikace

Proč si vybrat plyn od nás

 • zázemí silné Finanční skupiny České spořitelny
 • dodávku elektrické energie se zajištěním distribučních služeb
 • individuální produkty a ceny zohledňující charakter odběru klienta
 • platební podmínky na míru - možnost individuálního nastavení Vašich platebních podmínek, resp. doba splatnosti faktur a fakturační měna
 • zajištění cen energií - možnost kombinace dodávky elektřiny se zajištěním ceny elektrické energie prostřednictvím finančních produktů České spořitelny
 • výhodné cenové nabídky pro zaměstnance našich obchodních partnerů
 • kompletní administrativní podpora možnost přístupu k pravidelným analýzám trhu.

Přehled produktů

Produkt P-fix

 • jednoduchá konstrukce ceny
 • neměnné podmínky po celou dobu trvání smlouvy
 • jednoduchý výpočet a plánování Vašich nákladů

Produkt P-fix je produkt, který nabízí konstantní cenu po celé smluvní období. Celková platba za zemní plyn je závislá pouze na spotřebovaném množství.

Produkt P-float

 • transparentní stanovení ceny
 • rozložení rizika výkyvu tržní ceny v časemožnost kombinace různých burzovních produktů (rok, kvartál, měsíc, spot)
 • veřejně přístupné informace o tržních cenách na webových stránkách energetických burz EEX, CEGH a v případě spotových cen, pak webové stránky EEX/Spot/NC 

Produkt P – float je určen zákazníkům, kteří chtějí diverzifikovat riziko výkyvu tržní ceny v čase a eliminovat tak riziko nákupu celkového množství plynu ve špatný okamžik. Nabízí stanovení ceny odvozené od výše koeficientu a obchodovaných produktů na energetických burzách EEX, CEGH. Koeficient zohledňuje charakter odběru a náklady na pokrytí odchylky.

V případě, že potřebujete jiné řešení, kontaktujte našeho specialistu prodeje.

Kam dál:   Elektřina  |  Informace  |  O společnosti