Služby zákazníkům | Informace

Postup výrobce pro uplatnění podpory formou výkupních cen 

  • v termínu nejpozději do 30. listopadu 2017 oznámit potvrzení nebo volbu podpory ve formě výkupních cen u provozovatele distribuční soustavy. Pokud neobdrží návrh Smlouvy na základě registrace formy podpory, kontaktovat povinně vykupujícího za účelem uzavření Smlouvy o povinném výkupu resp. o výkupu elektřiny.
  • po obdržení návrhu smlouvy o povinném výkupu resp. o výkupu elektřiny zkontrolovat uvedené údaje, Smlouvu podepsat a obratem zaslat zpět na adresu uvedenou v návrhu.
  • pro bezpečné zpracování je nezbytné zaslat podepsanou Smlouvu co nejdříve v prosinci 2017. U později zaslaných smluv hrozí riziko komplikací, což může mít negativní dopad na výrobce v podobě omezení čerpání podpory.

Samofakturace

Moderní forma fakturace, která umožňuje odběrateli vystavovat daňové doklady za své dodavatele a uhradit je běžným způsobem, a zvyšuje efektivitu procesu fakturace.

Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu a zároveň odpovídá zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Faktury jsou vystavovány s využitím ověřených dat získaných z IS OTE, a. s.

Služba je poskytována zdarma se splatností do 10 pracovních dní od data vystavení faktury.

Zadání měsíčního výkazu do systému operátora

Výrobce přiřadí Energie ČS, a.s. v systému Operátora trhu jako tzv. Zprostředkovatele, který pak za výrobce vytváří v systému OTE potřebný výkaz pro výplatu zeleného bonusu.

Výhody

  • žádná administrativní zátěž, komunikaci s OTE realizuje Energie ČS
  • výrobce obdrží od naší společnosti kompletní přehled nároků na zelený bonus a vyúčtování zeleného bonusu

Jaké výkazy vyplňuje a zasílá výrobce na ERÚ?

Držitel licence na výrobu elektřiny, tedy výrobce elektřiny předkládá ERÚ výkazy, který se vztahuje zejména ke statistice.

Statistický výkaz pro držitele licence na výrobu elektřiny

Výrobci elektřiny z fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren nevykazují vůči ERÚ od 1. ledna 2014 žádné výkazy. Veškerá statistická data o těchto zdrojích přebírá ERÚ od společnosti OTE, a. s., která spravuje databázi uvedených zdrojů v souvislosti s vyplácením provozní podpory podle zákona o POZE.

Zachováno zůstalo statistické vykazování veškerých palivových POZE a KVET. Výrobci elektřiny z biomasy, bioplynu a dalších zdrojů, které využívají jakékoliv palivo, zasílají ERÚ od 1. ledna 2014 nový výkaz ERÚ-1.

Výkaz je ke stažení na webových stránkách www.eru.cz, v sekci elektřina – Statistika a sledování kvality – Vykazování, kde je možné si rovněž stáhnout doprovodnou metodiku, která vysvětluje jednotlivé položky výkazu, určuje termíny zaslání a další informace nutné ke správnému vyplnění.

 

Užitečné odkazy

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás