PORTÁL Energie ČS

Portál

Nyní se nacházíte: Úvod Domácnosti Informace Portál

O portálu ENERGIE ČS

Portál ENERGIE ČS je webová aplikace, pomocí které získáte přehled o svých odběrných místech, přehledu plateb a vyúčtování. Přihlášením do Portálu tak máte okamžitý přístup k aktuálním údajům o svém zákaznickém účtu, z pohodlí Vašeho domova. Prostřednictvím Portálu můžete zadat požadavek například na změnu kontaktních údajů, výši měsíčních záloh, anebo uplatnit reklamaci.

Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají sjednanou smlouvu o dodávkách energií od společnosti Energie ČS. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

Webový Portál je určen zákazníkům z kategorie Domácnosti a Firmy.

Výhody

 • Pohodlný přístup k zákaznickému účtu.
 • Přehled o platbách za energie.
 • Nastavení záloh.

Přístup do Portálu

Registrace

Jste-li naším zákazníkem, zadejte Vaše zákaznické číslo a následně autorizační kód, který Vám zašleme na Váš e-mail. Přístupem do Portálu ENERGIE ČS využijte možnost pohodlného způsobu obsluhy Vašeho zákaznického účtu a elektronického sjednání smlouvy.
Nejste-li naším zákazníkem, nejprve se registrujte. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdržíte ověřovací e-mail. Po jeho otevření klikněte na odkaz a vyčkejte na ověřovací kód, který Vám zašleme prostřednictvím SMS zprávy.

Přihlášení

Přihlašovací údaje do Portálu jsou zákaznické číslo a jednorázový autorizační kód.

Po podpisu smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu, jsou zákazníkům automaticky aktivovány služby portálu. Zákaznické číslo je zasláno zákazníkovi e-mailem. Současně jej zákazník najde na svém pravidelném vyúčtování (faktuře).

INFORMACE. Abyste získali přístup do Portálu, musíte být naším zákazníkem a mít aktivní odběrné místo, kam dodáváme elektřinu nebo plyn.

Jednorázový autorizační kód má platnost 30 minut od data zaslání. V případě špatného zadání kódu (7x), dojde k zablokování zákaznického účtu. Pro odblokování účtu kontaktujte Zákaznickou linku Energie ČS 800 888 880, v pracovních dnech od 8 do 20 hodin.

Tip. Nemusíte si pamatovat heslo, pro každé přihlášení Vám přijde jednorázový autorizační kód na Vámi zvolený e-mail při podpisu smlouvy.

Obsah Portálu

Webový Portál obsahuje 6 částí:

 • Smlouvy
  • Smlouva on-line
 • Odběrná místa
 • Vyúčtování a platby
 • Požadavky
 • Kontakt.

1. Smlouvy

Po přihlášení na portál se objeví sekce Vaše smlouvy s přehledem uzavřených smluv o dodávce elektřiny nebo plynu s Energie ČS, včetně jejich platnosti a stavu. Pro detail smlouvy klikněte na Číslo příslušné smlouvy, jejíž detail požadujete zobrazit. Zpět do sekce Smlouvy se vrátíte kliknutím na Zpět na výpis smluv.

Stav smlouvy: aktivní, neaktivní.

Aktivní stav smlouvy znamená, že na daném odběrném místě byla zahájena dodávka elektřiny nebo plynu.

V případě, kdy jste s naší společností uzavřeli smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu a nebyl ještě dokončen proces změny dodavatele, stav Vaší smlouvy je Neaktivní. V okamžiku ukončení procesu změny dodavatele a zahájení dodávek elektřiny nebo plynu na Vašem odběrném místě, se stav smlouvy automaticky změní na Aktivní.

Pokud dodávka elektřiny nebo plynu skončí, na portále se přestane smlouva po 40 dnech, od konce data platnosti smlouvy, zobrazovat. Stejně tak i všechna odběrná místa, která jsou na smlouvu vázána.

Detail Smlouvy obsahuje údaje smlouvy o:

 • platnosti smlouvy
 • stavu smlouvy
 • sjednaného způsobu platby záloh a faktur, včetně četnosti úhrady záloh
 • sjednaného způsobu odesílání dokladů
 • číslu účtu, včetně čísla pro zasílání přeplatku. Tip. Přeplatky vracíme ihned.

Obrazovka obsahuje seznam odběrných míst a jeho bližší specifikaci s údaji o:

 • adrese odběrného místa
 • identifikačním kódu odběrného místa (EAN kód pro elektřinu) nebo (EIC kód pro plyn)
 • platnosti dodávky
 • distribuční sazbě, fázi a jističi.

Tip. Více informací o specifikaci odběrného místa na www.energie-cs.cz/domacnosti/informace/smlouva

 

SMLOUVA ON-LINE

 • Snadný a pohodlný způsob uzavření smlouvy na dodávku energií pro domácnosti
 • Výhradně elektronická forma komunikace
 • Výhodný produkt ON-LINE – srovnejte nabídky cen energií na www.energie-cs.cz
 • Sjednání smlouvy na dobu neurčitou – žádné fixace, žádné skryté poplatky
 • Úhrada aktivačního poplatku ve výši 1 Kč – poplatek nahrazuje fyzický podpis smlouvy
 • Komplexní podpora v procesu změny dodavatele

5 kroků k energiím

 • Registrace do Portálu
 • Sjednání smlouvy on-line
 • Aktivační poplatek 1 Kč
 • Změna dodavatele
 • Zahájení dodávky

Smlouva on-line je internetová aplikace pro elektronické sjednávání smluv na dodávky elektřiny a plynu pro domácnosti. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím této aplikace je nutná registrace do Portálu ENERGIE ČS, vyplnění formuláře a následná úhrada aktivačního poplatku 1 Kč, kterým je nahrazen fyzický podpis smlouvy. Prostřednictvím autorizačního kódu, který Vám zašleme na e-mailovou adresu a do SMS zprávy, získáte přístup do Portálu.

V případě, že jste stávajícím zákazníkem Energie ČS, zadejte své zákaznické číslo. Autorizační kód Vám bude zaslán na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. V opačném případě se nejprve registrujte.

Ke sjednání smlouvy si prosím připravte poslední vyúčtování, na kterém najdete všechny údaje o odběrném místě. Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky, proto Vás prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost při vyplňování kontaktních údajů.

Celý proces změny dodavatele vyřídíme za Vás na základě Vámi podepsané plné moci, a o všech krocích Vás budeme informovat.

Jednotlivé kroky pro SJEDNÁNÍ SMLOUVY ON-LINE

 • Výběr komodity – elektřina nebo plyn
 • Typ změny dodavatele – chcete přejít k Energii ČS, přepisujete energie na jinou osobu, připojujete nové odběrné místo
 • Adresa a platba – kontaktní údaje a platební podmínky smlouvy
 • Odběrné místo – adresa odběrného místa a specifikace produktu (distribuční sazba, spotřeba, hodnota jističe a informace o původním dodavateli)
 • Kontrola údajů – na této stránce si prosím zkontrolujte všechny zadané údaje, po finálním potvrzení je nebude možné měnit
 • Nahrání dokumentů – dokumenty potřebné v procesu změny dodavatele, zejména Vámi podepsaná plná moc, jejíž formulář je Vám zde k dispozici ke stažení. Vyplněné a podepsané dokumenty naskenujte, uložte ve formátu PDF a nahrajte přes tlačítko Vybrat soubor. Následně zvolte možnost Nahrát.
 • Dokončení procesu. V tomto, posledním, kroku uvidíte Náhled smlouvy a Obchodní podmínky. Potvrzením přečtení těchto dokumentů dáváte souhlas s úhradou aktivačního poplatku ve výši 1 Kč, jež nahrazuje fyzický podpis smlouvy.

Co bude následovat?

Pro aktivaci smlouvy Vás prosíme o úhradu poplatku ve výši 1 Kč. Platební údaje Vám budou zaslány e-mailem. Jakmile dojde ke spárování platby, bude smlouva považována za uzavřenou.

Po dokončení procesu změny dodavatele obdržíte platební kalendář s rozpisem záloh na příslušný kalendářní rok a informaci o zahájení dodávek od naší společnosti. O jednotlivých krocích Vás budeme průběžně informovat prostředky elektronické komunikace.

2. Odběrná místa

Sekce Vaše odběrná místa obsahuje přehled všech vašich odběrných míst s výše zmíněnou specifikací Seznamu odběrných míst.

3. Vyúčtování a platby

FAKTURA

V této části najdete doklady Faktura a Platební kalendář, které mohou být staženy ve formátu PDF.

Detail příslušného dokladu je zobrazen pod Číslem dokladu, nebo přímo pod interaktivním políčkem DETAIL.

V případě Faktury se vám zobrazí informace o:

fakturačním období a celkové výši fakturované částky s daní z přidané hodnoty

 • bankovním spojení zákazníka a obchodníka s elektřinou a plynem
 • variabilním symbolu a datu vystavení a splatnosti faktury.
 • Variabilní symbol používejte pro úhrady faktury jako jednoznačný identifikátor platby.

Tip. Více informací o faktuře na www.energie-cs.cz/domacnosti/informace/faktura

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

V případě Platebního kalendáře se vám zobrazí informace o:

 • přehledu zálohových plateb na kalendářní rok
 • bankovním spojení zákazníka a variabilním symbolu platebního kalendáře
 • současné výši záloh s uvedením frekvence platby záloh, a
 • sjednané formě úhrady zálohových plateb.

Tip. Více informací o rozpisu záloh na www.energie-cs.cz/domacnosti/informace/platby

4. Požadavky

Prostřednictvím portálu mohou zákazníci zadat požadavek na změnu kontaktních údajů, uplatnit reklamaci anebo vznést dotaz ke smlouvě a k zálohovým platbám.

Vyberte typ požadavku a napište nám, jakou změnu požadujete.

Po zadání požadavku obdržíte automaticky e-mail s informací o jeho přijetí a zadání do informačního systému, včetně přidělení čísla požadavku. Požadavek je ve stavu Zadán.

Jakmile bude k požadavku přiřazen řešitel, změní se jeho stav na portálu na V řešení. O vyřešení požadavku bude zákazník vyrozuměn opět e-mailem. Požadavek je ve stavu Vyřešen.

5. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši Zákaznickou linku 800 888 880 nebo nám napište na info@energie-cs.cz