Elektřina

Pro odběratele elektrické energie ze sítí VVN a VN nabízíme individuální ceny tvořené na základě charakteru odběru zákazníka, které se odvíjí od burzovních cen na střednědobé období 1 – 3 let. Ke všem produktům na Vaše přání zajistíme certifikát deklarující ekologický původ námi dodané elektrické energie.

Žádost o zaslání cenové nabídky


Nabízíme

 • zázemí silné Finanční skupiny České spořitelny
 • dodávku elektrické energie se zajištěním distribučních služeb
 • individuální produkty a ceny zohledňující charakter odběru klienta
 • platební podmínky na míru - možnost individuálního nastavení Vašich platebních podmínek, resp. doba splatnosti faktur a fakturační měna
 • zajištění cen energií - možnost kombinace dodávky elektřiny se zajištěním ceny elektrické energie prostřednictvím finančních produktů České spořitelny
 • výhodné cenové nabídky pro zaměstnance našich obchodních partnerů
 • kompletní administrativní podpora 
 • možnost přístupu k pravidelným analýzám trhu.

Přehled produktů

Produkt E-fix

 • jednoduchá konstrukce ceny
 • neměnné podmínky po celou dobu trvání smlouvy
 • nastavení tarifních pásem dle volby zákazníka
 • jednoduchý výpočet a plánování Vašich nákladů

Produkt E-fix zahrnuje jednotarifovou a dvoutarifovou sazbu, a nabízí konstantní cenu po celé smluvní období. U dvoutarifové sazby možnost úspory přesunem spotřeby do pásma nízkého tarifu. Celková platba za elektřinu je závislá pouze na spotřebovaném množství.

Produkt E-float

 

 • transparentní stanovení ceny
 • rozložení rizika výkyvu tržní ceny v čase
 • možnost kombinace různých burzovních produktů (rok, kvartál, měsíc, spot)
 • veřejně přístupné informace o tržních cenách na webových stránkách energetických burz PXE, EEX, v případě spotových cen, pak webové stránky OTE - Denní trh

Produkt E – float je určen zákazníkům, kteří chtějí diverzifikovat riziko výkyvu tržní ceny v čase a eliminovat tak riziko nákupu celkového množství elektřiny ve špatný okamžik. Nabízí stanovení ceny odvozené od výše koeficientu a obchodovaných produktů na energetických burzách PXE, EEX. Koeficient zohledňuje strukturu odběrového diagramu a náklady na pokrytí odchylky.

V případě, že potřebujete jiné řešení, šité na míru, kontaktujte našeho specialistu prodeje.