PORTÁL Energie ČS

Cenové rozhodnutí ERÚ

Nyní se nacházíte: Úvod Výkup Cenové rozhodnutí ERÚ

Cenové rozhodnutí ERÚ

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, stanovuje výši podpor pouze pro notifikované výrobny k datu 26. září 2016. Mezi hlavní změny, oproti roku 2016, patří pro stávající výrobny elektřiny navýšení zelených bonusů za elektřinu z důvodu poklesu ceny silové elektřiny na trhu a zákonná 2% indexace výkupních cen (s výjimkou biomasy a bioplynu). 

Vzhledem k tomu, že novelizovaná vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro rok 2017 v případě malých vodních elektráren (MVE) snižuje měrné investiční náklady, dojde ke snížení podpory pro nové MVE uvedené do provozu od 1. ledna 2017 včetně. 

Ke dni 26. září 2016 patří mezi notifikované podpory podpora na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobny OZE uvedené do provozu po 1. lednu 2013 včetně. Dále výrobny MVE a bioplynové stanice na teplo (BPS na teplo) uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně. 

V případě vydání dalších notifikací je Energetický regulační úřad připraven neprodleně vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Nové cenové rozhodnutí je ke stažení zde