PORTÁL Energie ČS

Služby zákazníkům

Nyní se nacházíte: Úvod Výkup Služby zákazníkům

Samofakturace

Moderní forma fakturace, která umožňuje odběrateli vystavovat daňové doklady za své dodavatele a uhradit je běžným způsobem, a zvyšuje efektivitu procesu fakturace.

Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu a zároveň odpovídá zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Faktury jsou vystavovány s využitím validovaných dat získaných z IS OTE, a. s.

Služba je poskytována zdarma se splatností do 10 pracovních dní od data vystavení faktury.

Zadání měsíčního výkazu do systému operátora

Výrobce přiřadí Energie ČS, a.s. v systému Operátora trhu jako tzv. Zprostředkovatele, který pak za výrobce vytváří v systému OTE potřebný výkaz pro výplatu zeleného bonusu.

Výhody

  • žádná administrativní zátěž, komunikaci s OTE realizuje Energie ČS
  • výrobce obdrží od naší společnosti kompletní přehled nároků na zelený bonus a vyúčtování zeleného bonusu

Jaké výkazy vyplňuje a zasílá výrobce na ERÚ?

Výrobce elektřiny z podporovaných zdrojů energie předkládá ERÚ níže uvedené výkazy, které se vztahují zejména ke statistice.

Statistický výkaz pro držitele licence na výrobu elektřiny

Výrobci elektřiny z fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren nevykazují vůči ERÚ od 1. ledna 2014 žádné výkazy. Veškerá statistická data o těchto zdrojích přebírá ERÚ od společnosti OTE, a. s., která spravuje databázi uvedených zdrojů v souvislosti s vyplácením provozní podpory podle zákona o POZE.

Zachováno zůstalo statistické vykazování veškerých palivových POZE a KVET. Výrobci elektřiny z biomasy, bioplynu a dalších zdrojů, které využívají jakékoliv palivo, zasílají ERÚ od 1. ledna 2014 nový výkaz ERÚ-1.

Výkaz je ke stažení na webových stránkách www.eru.cz, v sekci POZE, v oddíle Statistika – Elektřina, kde je možné si rovněž stáhnout doprovodnou metodiku, která vysvětluje jednotlivé položky výkazu, určuje termíny zaslání a další informace nutné ke správnému vyplnění.


Užitečné odkazy